Αιματολογία

    Ο ανοσοφαινότυπος είναι κεφαλαιώδους σημασίας εξέταση στην καθημερινή κλινική πρακτική ενός αιματολόγου, λόγω του όγκου των πληροφοριών που προσφέρει και της ταχύτητας λήψης του αποτελέσματος. Στο εργαστήριό μας ακολουθούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης (ICCS), της Ευρωπαϊκής (ESCCA) και της Ελληνικής (ΕΕΚΡ) Εταιρείας Κυτταρομετρίας Ροής και σε συμφωνία πάντοτε με τις οδηγίες των ομάδων μελέτης  εκάστοτε νοσήματος (European Leukemia Net, International Myeloma Working Group, European Research Initiative in CLL, κλπ.) για την μελέτη δειγμάτων αίματος, μυελού των οστών και άλλων βιολογικών υγρών ή ιστών.

    Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα κάτωθι μονοκλωνικά αντισώματα σε κατάλληλους συνδυασμούς ανάλογα με την διαγνωστική ανάγκη:

    Αποτελέσματα λαμβάνει ο εξεταζόμενος και ο περαπέμπον ιατρός στο email που ο καθένας μας έχει δώσει και σύμφωνα με την συγκατάθεση του εξεταζόμενου με βάση τους κανόνες του GDPR, εντός δύο εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις ανάγκης άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης ενημερώνεται ο ιατρός την ίδια ημέρα.