Απαιτήσεις για το δείγμα

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
    Αίμα 1*2.5ml σε EDTA ή Ηπαρίνης Νατρίου Βέλτιστο εντός 24h. Χωρίς ιδιαίτερες απώλειες ειδικά στα λεμφοκύτταρα, εντός 48h. Σε περίπτωση που γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι η μεταφορά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
    Μυελός 1*2.5ml σε EDTA ή Ηπαρίνης Νατρίου Βέλτιστο εντός 24h (ειδικά για έλεγχο πλασματοκυττάρων και CD34 σε περιπτώσεις ελέγχου MRD). Για μεγαλύτερο διάστημα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
    ΕΝΥ EDTA Το συντομότερο δυνατό
    Λοιπά (Πλευριτικό, Ασκιτικό, Υαλοειδές, κ.α.) EDTA Όπως για το αίμα