Απαντήσεις

    Αποτελέσματα λαμβάνει εντός δύο εργάσιμων ημερών

    • ο εξεταζόμενος στο email που μας έχει δώσει ή ταχυδρομικώς εφόσον το επιθυμεί ή από τον χώρο του εργαστηρίου μας (αν και λόγω των συνθηκών κάτι τέτοιο δεν συνίσταται)
    • ο παραπέμπων ιατρός στο email του σύμφωνα με την συγκατάθεση του εξεταζόμενου και με βάση τους κανόνες του GDPR

    Σε περιπτώσεις ανάγκης άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης ενημερώνεται ο ιατρός την ίδια ημέρα.