Κλινικές μελέτες

    Το εργαστήριο μας συμμετέχει σε εξειδικευμένες κλινικές μελέτες, παρέχοντας πρότυπες διαγνωστικές υπηρεσίες σε φαρμακευτικές εταιρείες σε διάφορα στάδια πριν την τελική έγκριση ενός νέου φαρμάκου.