Μελέτη Ανοσολογικού Προφίλ

  Αποτελεί εξειδικευμένη εξέταση αίματος με κυτταρομετρία ροής, με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε αδρά αλλά και σε βάθος, αν χρειαστεί, το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ουσιαστικά αποτελεί μία εις βάθος και αναλυτική γενική αίματος, με την οποία λαμβάνουμε μία “εικόνα” ή το “αποτύπωμα” της κατάστασης και της λειτουργικότητας του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται και το ιατρικό συμπέρασμα, το οποίο στις περισσότερες φυσιολογικές περιπτώσεις μπορείτε να αξιολογήσετε και μόνοι σας, ή σε περιπτώσεις ανωμαλιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Γενικό/Οικογενειακό ιατρό σας ή τον Παθολόγο σας.

  Γίνεται με μια απλή αιμοληψία και με την χρήση ειδικών δεικτών (μονοκλωνικών αντισωμάτων), λαμβάνουμε έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών καταλήγοντας στο status του ανοσοποιητικού μας συστήματος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τις εξής πληροφορίες:

   • Τον τύπο των λευκών αιμοσφαιρίων (Πολυμορφοπύρηνα, Λεμφοκύτταρα, Μονοκύτταρα, κ.α.)
   • Τους υποπληθυσμούς των λεμφοκυττάρων (Β, Τ και ΝΚ)
   • Ποσοτικοποίηση των άωρων, κυττάρων μνήμης, εκτελεστικών κυττάρων και ώριμων λεμφοκυττάρων, τα οποία δείχνουν αδρά την κατάσταση και την “ετοιμότητα” του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
   • Την ενεργοποίηση των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων οφειλόμενη σε πιθανούς λοιμογόνους παράγοντες (βακτήρια, ιούς, εμβολιασμό, κλπ) ή ίδιους παράγοντες (αυτοάνοσα νοσήματα)
   • Ύπαρξη κάποιας ανοσολογικής διαταραχής ή/και σπανιότερα κάποιας ανοσοανεπάρκειας
   • Ενδείξεις για κάποιο αιματολογικό νόσημα (σε περίπτωση που εγείρεται κάποια τέτοια υπόνοια, θα ενημερώνεται ο εξεταζόμενος και ο ιατρός του για περαιτέρω ανάλυση του δείγματος, καθώς αυτό είναι εφικτό χωρίς νέα αιμοληψία εντός 2-3 ημερών)
   • Εκτός από τις ποσοστιαίες αναλογίες των πληθυσμών, δίνεται και ο απόλυτος αριθμός τους ανά μL αίματος, κάνοντας ευκολότερη την σύγκριση και την παρακολούθηση της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος του εξεταζόμενου σε βάθος χρόνου ή/και μετά από διάφορες ιατρικές πράξεις (μετά από μία λοίμωξη πιθανώς με εμμένουσα συμπτώματα, πριν και μετά την λήψη ανοσοτροποποιητικών θεραπειών, κ.α.)

  Κάθε δείγμα μελετάται εξατομικευμένα και συνολικά, πέραν των απλών αποκλίσεων από τις φυσιολογικές τιμές, και στο συμπέρασμα, αν χρειάζεται, δίνονται πληροφορίες για τους εκτός ορίων υποπληθυσμούς (Οι ποσοστιαίες αναλογίες και οι απόλυτοι αριθμοί, το εύρος των οποίων αναφέρονται ως φυσιολογικά, βασίζονται σε διεθνείς επιστημονικές μελέτες, πλήθος εκ των οποίων έγιναν με αφορμή και την πανδημία του COVID-19).

  Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε εξεταζόμενους πριν ή/και μετά από εμβολιασμούς, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι σημαντική διαγνωστική αξία ειδικά στον γενικό/ φυσιολογικό πληθυσμό, έχει η σύγκριση μεταξύ των εξετάσεων του ιδίου εξεταζόμενου, κάτι που διευκολύνει η απόλυτη τιμή ανά μL αίματος που δίνεται για κάθε υποπληθυσμό. Επίσης υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν το “αποτύπωμα” του καθενός με βάση τους υποπληθυσμούς αυτούς, με την πιθανότητα δυσχερούς έκβασης σε πιθανή λοίμωξη από COVID-19.

  Σημειώνεται ότι η χρήση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου είναι βοηθητική και όχι απόλυτα διαγνωστική, εκτός από λίγες περιπτώσεις που θα ανιχνεύσουμε κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποια ανοσοανεπάρκεια. Παρόλα αυτά η χρήση του στον γενικό πληθυσμό θα μπορούσε να αναδείξει σε αρκετά πρωιμότερο στάδιο της εμφάνισης συμπτωμάτων ή ανωμαλιών στην γενική αίματος, κάποιο από τα παραπάνω νοσήματα. Η εμπειρία και η απόλυτη εξειδίκευσή μας στον συγκεκριμένο τομέα της διαγνωστικής ιατρικής, μας δίνει την δυνατότητα να σας παρέχουμε μία συνολική και εις βάθος ιατρική ανοσολογική ανάλυση, αλλά και να σας συμβουλέψουμε για τον κατάλληλης ειδικότητας κλινικό ιατρό, αν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο ότι χρειάζεστε.

  Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε κατάλληλους συνδυασμούς είναι:

   • CD45, CD19, CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD45RA, IgD, CD27, TCRγδ