Μελέτη υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων

  Στο εργαστήριο μας γίνεται μελέτη με πολυχρωματική κυτταρομετρία ροής (κυτταρομετρητή ροής NAVIOS του οίκου Beckman Coulter, USA, με 3 δέσμες laser και δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης έως και 10 φθοριοχρωμάτων), των εξής δεικτών που ενοχοποιούνται για τις καθ’ έξιν αποβολές:

   • CD3+ κύτταρα: ανευρίσκονται αυξημένα σε ανοσοποιητικά συστήματα που υπερλειτουργούν και σχετίζονται σε ποσοστό 5% με αυτόματες αποβολές
   • CD4+ κύτταρα: συνήθως είναι χαμηλά σε αριθμό
   • CD8+ κύτταρα: σε γυναίκες με αυτόματες αποβολές αγγίζουν τα κατώτερα φυσιολογικά όρια ή είναι μειωμένα
   • TCR γδ κύτταρα: Ποσοστό άνω του 5% σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα αποβολής
   • CD19+ / CD5+ κύτταρα: αύξηση μεγαλύτερη του 12% επί του συνόλου των λεμφοκυττάρων είναι ενδεικτική υπερλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και κακός προγνωστικός δείκτης για την έκβαση της κύησης. Επίσης μέτρηση των κυττάρων αυτών αποτελεί δείκτη της πιθανότητας εμφάνισης προεκλαψίας στην έγκυο, αφού τα Β1α κύτταρα (υποκατηγορία των CD5+CD19+) παράγουν το αυτοαντίσωμα για τον υποδοχέα τύπου 1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ, υπεύθυνο για την προεκλαμψία.
   • CD56± / CD16± κύτταρα (ΝΚ): φυσιολογικά φτάνουν μέχρι το 12% των λεμφοκυττάρων, με τιμές μεγαλύτερες του 18% να συνοδεύονται με πολύ πτωχά αποτελέσματα όσον αφορά την κύηση. Μελετώνται οι υποπληθυσμοί με βάση τα CD16, CD56.Υπάρχει η δυνατότητα μελέτης και των uNK σε δείγμα ενδομητρίου που σε συνδυασμό με την μέτρηση των ΝΚ στο αίμα δίνεται μια πιο σαφής εικόνα της παθολογίας της κατάστασης.
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • KWAK JY1, BEAMAN KD, GILMAN-SACHS A, RUIZ JE, SCHEWITZ D, BEER AE. UP-REGULATED EXPRESSION OF CD56+, CD56+/CD16+, AND CD19+ CELLS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN PREGNANT WOMEN WITH RECURRENT PREGNANCY LOSSES. AM J REPROD IMMUNOL. 1995 AUG;34(2):93-9.
  • FEDERICO JENSEN, GERD WALLUKAT AT AL. CD19+CD5+ CELLS AS INDICATORS OF PREECLAMPSIA. HYPERTENSION. 2012 APR;59(4):861-8.
  • DIEJOMAOH MF. RECURRENT SPONTANEOUS MISCARRIAGE IS STILL A CHALLENGING DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC QUAGMIRE. MED PRINC PRACT. 2015;24
  • KUON RJ, SCHAUMANN J, ET AL. PATIENTS WITH IDIOPATHIC RECURRENT MISCARRIAGE SHOW HIGHER LEVELS OF DR+ ACTIVATED T-CELLS THAT ARE LESS RESPONSIVE TO MITOGENS. J REPROD IMMUNOL. 2015 NOV;112:82-7.
  • FORD HB, SCHUST DJ. RECURRENT PREGNANCY LOSS: ETIOLOGY, DIAGNOSIS, AND THERAPY. REV OBSTET GYNECOL. 2009 SPRING;2(2):76-83.
  • UZI HADAD, TIMOTHY J. THAULAND. NKP46 CLUSTERS AT THE IMMUNE SYNAPSE AND REGULATES NK CELL POLARIZATION. FRONT IMMUNOL. 2015; 6: 495