Προετοιμασία εξεταζόμενου

    Για την εξέταση του ανοσοφαινότυπου δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος μπορεί να ακολουθήσει τις διατροφικές του συνήθειες και πιθανή φαρμακευτική αγωγή και αμέσως μετά να γίνει η αιμοληψία.

    Σε περίπτωση που επικουρικά του ανοσοφαινότυπου υπάρχουν και γενικές βιοχημικές εξετάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.