ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΛΑΡΗ

  Γραμματειακή υποστήριξη

  Σπουδές

  (10/2021-Σήμερα)

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Ιατρικής Σχολής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική»

  2018-2020

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών

   2013-2018

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών

  Επαγγελματική εμπειρία

  2021 – Σήμερα

  ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
  Φαινότυπος – Αιματολογικό Διαγνωστικό Κέντρο-Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

  2021

  Genesis Genoma Lab

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

  2020

  Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Αμαρουσίου)

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

  2019

  Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

  Εξάμηνη εκπαίδευση στο Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας

  2018

  Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

  Εξάμηνη πρακτική άσκηση στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

  Εργαστηριακή εμπειρία

  01/04/2019 – 04/10/2019

  Εθελοντική δράση:
  Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας,
  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

  Εκπαίδευση σε:

  • Κυτταρικές καλλιέργειες (B16 melanoma cells)
  • FACS και cell shorting
  • Μονιμοποίηση ιστών
  • Μικροτόμηση ιστών και χρώσεις Eosin – Hematoxylin & Giemsa
  • Ανοσοϊστοχημεία
  • Χειρισμός πειραματόζωων (ενέσεις, στοματική χορήγηση, θυσία, απομόνωση οργάνων)
  • Απομόνωση DNA και RNA
  • PCR, qPCR, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης
  • Western Blotting
  • ELISA
  • Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων

  02/05/2018 – 31/10/2018

  Πρακτική άσκηση:
  Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ),
  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

  Περιγραφή

  Η πρακτική άσκηση στην Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) ήταν στα πλαίσια της υποχρεωτικής εργαστηριακής εκπαίδευσης ώστε να ολοκληρώσω με επιτυχία τις προπτυχιακές σπουδές. Επιπρόσθετα, στα ερευνητικά εργαστήρια της ΕΛΤΟΠΑ πραγματοποίησα την διπλωματική μου εργασία.

  Εκπαίδευση σε:

  • Εκπαίδευση και εργασία σε Δωμάτια «Ορθών Εργαστηριακών Πρακτικών» (Good Manufacturing Practices rooms GMP rooms)
  • Επεξεργασία και κρυοσυντήρηση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων προερχόμενα από μονάδες ομφαλικού αίματος
  • Καταμέτρηση αιμοποιητικών κυττάρων
  • Τυποποίηση ΑΒΟ/Rh μονάδων ομφαλικού αίματος
  • Μικροβιολογικός έλεγχος δειγμάτων
  • Ποιοτικός έλεγχος δειγμάτων μέσω κυτταρομετρίας ροής
  • Απομόνωση, καλλιέργεια και κρυοσυντήρηση Μεσεγχυματικών Στελεχιαίων Κυττάρων προερχόμενα από την Βαρτόνειο γέλη, λιπώδη ιστό και μυελό των οστών
  • Ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων περιλαμβανομένου της κυτταρικής διαφοροποίησης και κυτταρομετρίας ροής

  01/04/2016 – 15/07/2016

  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
  Καρδιολογικό Τμήμα

  • Αιμοληψίες

  01/02/2016 – 02/03/2016

  Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»
  Αιματολογικό Τμήμα

  • Αιμοληψίες

  Επιτεύγματα και Δημοσιεύσεις

  Δημοσιεύσεις:

  1. 1. Mallis P., Boulari D., Chachlaki P., Stavropoulos Giokas C., Michalopoulos E. “Vitrified Wharton’s jelly tissue as a biomaterial for multiple tissue engineering applications.” Gynecological Endocrinology –July 2019.
  2. 2. Mallis P., Boulari D., Michalopoulos E., Dinou A., Spyropoulou-Vlachou A., Stauropoulou C.“Evaluation of HLA-G expression in Mesenchymal Stem Cells Derived from Vitrified Wharton’s Jelly Tissue.” Bioengineering – November 2018.

  Αναρτημένες Ανακοινώσεις:

  1.  6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων & 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (2019):  “Απομόνωση Μεσεγχυματικών Στελεχιαίων Κυττάρων από Κρυοκατεψυγμένο Ιστό Ομφάλιου Λώρου και Μελέτη της Έκφρασης του HLAG. Δ. Μπούλαρη, Π. Μαλλής, Ε. Μιχαλόπουλος, Α. Ντίνου, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα.

  Βραβεία:

  1. 1. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 6 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων & 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (2019): “Απομόνωση Μεσεγχυματικών Στελεχιαίων Κυττάρων από Κρυοκατεψυγμένο Ιστό Ομφάλιου Λώρου και Μελέτη της Έκφρασης του HLA-G”. Δ. Μπούλαρη, Π. Μαλλής, Ε. Μιχαλόπουλος, Α. Ντίνου, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα

  Γλώσσες και Επιπρόσθετες γνώσεις

  Γλώσσες:

  • Αγγλικά: Certificate of English Speaking Board (International), C2 επίπεδο (Advance σε Speaking/Writing)

  Επιπρόσθετες γνώσεις:

  • Αρίστη γνώση Η/Υ: Microsoft Office