Υπολειπόμενη Νόσος Β-ΧΛΛ

  Β-ΧΛΛ

  Η μελέτη της υπολειπόμενης νόσου σε ασθενείς με Β-ΧΛΛ, γίνεται στο εργαστήριο μας με βάση τις τελευταίες οδηγίες των ELNetwork, European Research Initiative on CLL (ERIC), ESSCA και ICSS (Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη Εταιρεία Κυτταρομετρίας) και στις τελευταίες μελέτες των επιστημονικών ομάδων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, όπως EUROFLOW, HMDS και RadboudUMC.

  Σύμφωνα με αυτές οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι δείκτες για την ανίχνευση MRD σε B-ΧΛΛ είναι τα CD19, CD5, CD23, CD20, CyIgκ, CyIgλ που είναι απαραίτητα για την διάγνωση και τα CD79b, CD22, CD200, CD10, CD43, CD81, CD38, CD45 και ROR1, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, αλλά και για όλες τις κλινικές μελέτες.

  Σημειώνεται ότι το FMC7 εγκαταλείπεται από τις διεθνείς ομάδες μελέτης του νοσήματος, αφού σε περιπτώσεις οριακής διάγνωσης περισσότερο περιπλέκει την απόφαση παρά βοηθά. Για να εξασφαλίσουμε ευαισθησία της τάξης του 10-5 πρέπει να μελετηθούν με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής (≥8 φθοριοχρώματα) τουλάχιστον 3*106 κύτταρα και για την περίπτωση της αρνητικής MRD 5*106 κύτταρα.

  Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θεωρείται ότι πιθανώς να επανεμφανίσει τη νόσο δέκα χρόνια μετά από την έναρξη της θεραπείας, σε σύγκριση με τα έξι έως οκτώ που είναι με τη χρήση 4χρωμης ή 6χρωμης κυτταρομετρίας ροής και 10-4 ευαισθησία που η μέθοδος προσφέρει.

  Παράλληλα σε δείγματα παρακολούθησης λεμφοϋπερπλαστικού μπορεί να γίνει ανίχνευση MBL με ευαισθησία στο ίδιο επίπεδο.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • STEHLÍKOVÁ O1, CHOVANCOVÁ J, ET AL. DETECTING MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA USING 8-COLOR FLOW CYTOMETRY PROTOCOL IN ROUTINE HEMATOLOGICAL PRACTICE. INT J LAB HEMATOL. 2014 APR;36(2):165-71.
  • FARREN TW, GIUSTINIANI J, ET AL. MINIMAL RESIDUAL DISEASE DETECTION WITH TUMOR SPECIFIC CD160 CORRELATES WITH EVENT-FREE SURVIVAL IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA. BLOOD CANCER J. 2015 JAN 23;5:E273.
  • NIETO WG, ALMEIDA J, ET AL. PRIMARY HEALTH CARE GROUP OF SALAMANCA FOR THE STUDY OF MBL. INCREASED FREQUENCY (12%) OF CIRCULATING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA-LIKE B-CELL CLONES IN HEALTHY SUBJECTS USING A HIGHLY SENSITIVE MULTICOLOR FLOW CYTOMETRY APPROACH. BLOOD. 2009 JUL 2;114(1):33-7
  • SARTOR MM, GOTTLIEB DJ. A SINGLE TUBE 10-COLOR FLOW CYTOMETRY ASSAY OPTIMIZES DETECTION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA. CYTOMETRY B CLIN CYTOM 2013;84(2):96-103.
  • BÖTTCHER S1, STILGENBAUER S, ET AL. STANDARDIZED MRD FLOW AND ASO IGH RQ-PCR FOR MRD QUANTIFICATION IN CLL PATIENTS AFTER RITUXIMAB-CONTAINING IMMUNOCHEMOTHERAPY: A COMPARATIVE ANALYSIS. LEUKEMIA. 2009 NOV;23(11):2007
  • PALUMBO GA1, PARRINELLO N. ET AL . CD200 EXPRESSION MAY HELP IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN MANTLE CELL LYMPHOMA AND B-CELL CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA. LEUK RES. 2009 SEP;33(9):1212-6.
  • KALINA T, ET AL. “EUROFLOW STANDARDIZATION OF FLOW CYTOMETER INSTRUMENT SETTINGS AND IMMUNOPHENOTYPING PROTOCOLS.” LEUKEMIA. 2012 SEP;26(9):1986-2010.
  • http://www.ericll.org/pages/meeting/reproduciblediagnosisofcllbyflowcytometryarawstron/!
  • HABIL ZARE, ALI BASHASHATI, ET AL. AUTOMATED ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL FLOW CYTOMETRY DATA IMPROVES DIAGNOSTIC ACCURACY BETWEEN MANTLE CELL LYMPHOMA AND SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA. AM J CLIN PATHOL. 2012 JAN; 137(1): 75–85.