Αλλεργιολογία

  Μελέτη της in vitro ενεργοποίησης των βασεοφίλων (BAT) κυρίως σε φάρμακα (Clavulanic acid/Amoxicillin, Clarithromycin, Cephalosporin, Ciprofloxacin, Clindamycin, κα) και ιωδιούχα σκιαγραφικά (Iobitridol, Iodixanol, Ioxitalamate, κα)
  , ενδεικτικό της πιθανής αλλεργίας κατά τη χορήγηση.
  Χρησιμοποιούνται τα εξής μονοκλωνικά αντισώματα:
  CD63, CCR3
  σε συνδυασμό με την προς εξέταση ουσία σε διάφορες συγκεντρώσεις.

  Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

   • Τελείως ακίνδυνη για τον ασθενή
   • Η μοναδική μέθοδος για κάποια αλλεργιογόνα (Μυοχαλαρωτικά, Ακτινοσκιαγραφικά, Πυραζολόνες) και πολύ πιο αξιόπιστη για κάποια αντιβιοτικά (Β-λακτάμες και κινολόνες).
   • Μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από τα υπόλοιπα δερματολογικά test ( skin prink test, patch test).
   • Αφορά σχεδόν όλες τις περιπτώσεις (IgE και non-IgE), ενώ πχ τα RAST test μόνο τα IgE.
   • Ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος.
   • Δυνατότητα παρακολούθησης ανοσοθεραπείας (θεραπείας απευαισθητοποίησης).
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • The clinical utility of basophil activation testing in diagnosis and monitoring of allergic disease. Hoffmann HJ, et al. Allergy. 2015 Nov;70(11):1393-405.