Νευρολογία

    Μετά την εισαγωγή ανοσοτροποποιητικών παραγόντων (πχ Ocrelizumab, Cladribine, Siponimod) στην θεραπευτική αγωγή ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση, η παρακολούθηση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών των ασθενών αυτών προ και κατά την διάρκεια λήψης της θεραπείας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο στόχος των φαρμάκων αυτών είναι στην ουσία τα λεμφοκύτταρα.

    Χρησιμοποιούμε τα κάτωθι μονοκλωνικά αντισώματα σε κατάλληλους συνδυασμούς, ενώ δίδεται και ο απόλυτος αριθμός των υποπληθυσμών για την καλύτερη παρακολούθηση:

     

      • CD45, CD19, CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD45RO, CD45RA, IgD, CD27, TCRγδ