Ερευνητικά πρωτόκολλα

    Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής, καθώς και κάποιο ερευνητικό κέντρο χρείαζεται την συγκεκριμένη μεθοδολογία της κυτταρομετρίας ροής για την εκπόνηση κάποιας μελέτης, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.