ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ • Αναστροφή λευκοκυτταρικού τύπο
    • Λεμφοκυττάρωση
    • Λευκοπενία